Visie

  • Het realiseren van een groot en sterk aan elkaar verbonden netwerk in Eindhoven en omstreken.

  • Het bij elkaar brengen van de professionals van Nederlandse en Turkse afkomst (door middel van sociaal/culturele activiteiten, bijeenkomsten, borrels, workshops…)

  • Het organiseren van workshops voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

  • Het vertegenwoordigen van de professionelen afkomstig van Turkije en  ervoor zorgen dat ze zichtbaarder worden

  • Eigen mening bekend maken over diverse onderwerpen (actualiteiten) en platform vormen zodat er een vruchtbare discussie ontstaat

  • Samenwerken met andere organisaties, instellingen, instanties

  • TPN-E gaat eraan werken om een brug te zijn en/of een platform  dat de sterke kanten van de Turkse professionelen dient te benadrukken, zichtbaar en bekender te maken.

  • Het focussen op en promoten/ als voorbeeld nemen van positieve ontwikkelingen in de maatschappij (oa. als het gaat om de integratie) in plaats van wat evt. fout gaat, discriminerende en uitsluitende toespraken afkeuren, verwerpen.